CHƯƠNG TRÌNH THẺ VIP

 

Thể lệ chương trình tích lũy doanh số để sở hữu thẻ VIP

1. Quyền lợi của khách hàng sở hữu thẻ VIP

Khách hàng sở hữu thẻ VIP sẽ được giảm 5% giá trị thanh toán cho mỗi hóa đơn mua hàng tại bất kỳ cửa hàng nào thuộc hệ thống SIFA FASHION. Quý khách vui lòng xuất trình thẻ VIP cho nhân viên thu ngân khi thanh toán để được hưởng chính sách ưu đãi.

2. Thể lệ chương trình tích lũy doanh số

Quý khách mua hàng tại SIFA FASHION sẽ được cấp phiếu tính điểm để tham gia chương trình tích lũy doanh số sở hữu thẻ VIP. Doanh số mua lần đầu và những lần mua hàng tiếp theo sẽ được cộng dồn vào phiếu tính điểm cho đến khi đạt doanh số 12.000.000 đ (mười hai triệu đồng) thì Quý khách sẽ được cấp thẻ VIP.

 Lưu ý: Phiếu tích lũy điểm chỉ có giá trị trong 12 tháng kể từ ngày cấp phiếu và không cộng dồn các phiếu khác nhau để đổi thẻ VIP. Sau 12 tháng nếu không tích đủ 12.000.000 đ (mười hai triệu đồng) thì quý khách phải tích lũy lại từ đầu.

3. Thủ tục

Quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo mẫu, ký tên xác nhận đầy đủ để chúng tôi quản lý tốt việc thực hiện ưu đãi giảm giá cho khách hàng và cấp lại thẻ nếu bị mất / hư hỏng.

Trường hợp nếu Quý khách làm mất thẻ VIP thì quý khách phải tích lũy lại doanh số đủ mức 6.000.000 đ (sáu triệu đồng) mới được cấp lại thẻ VIP mới.