Quy định đổi trả hàng

1.Chính sách đổi trả hàng :

Quý khách vui lòng xem xét lựa chọn kỹ sản phẩm trước khi mua . Sản phẩm mua rồi sẽ không được giải quyết đổi trả. Chúng tôi chỉ giải quyết đổi trả hàng nếu sản phẩm bị lỗi và thời gian từ lúc mua hàng đến lúc đổi không quá 5 ngày.

Lưu ý :

-   Lỗi sản phẩm ngoại trừ các lỗi do người mua gây ra.

-   Sản phẩm phải được đổi trả tại đúng cửa hàng đã mua.

-   Hàng giảm giá, hàng phụ kiện , giày dép không đổi trả trong bất cứ trường hợp nào.

2. Thời gian giải quyết đổi trả hàng :

- Sản phẩm đổi tại cửa hàng TP HCM : Tối đa 3 ngày sau khi nhận.

- Sản phẩm đổi tại cửa hàng tỉnh : tối đa 5 ngày sau khi nhận.