Điều khoản quy định

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng quý khách đến với website chính thức của thương hiệu thời trang SIFA. Xin vui lòng xem xét kỹ lại các điều khoản quản lý việc sử dụng trang web của chúng tôi mà quý khách sử dụng. Xin lưu ý rằng việc quý khách sử dụng trang web của chúng tôi đồng nghĩa với việc quý khách chấp thuận tuân theo và bị ràng buộc bởi những điều khoản này. Nếu quý khách không đồng ý với các điều khoản, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

Tại bất cứ thời điểm nào SIFA có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc cập nhật các Điều khoản trang web, và quý khách đồng ý bị ràng buộc bởi những sửa đổi, thay đổi hoặc cập nhật đó.

I. Nội dung trang web.

SIFA FASHION đảm bảo những thông tin trên website này là chính xác, đầy đủ các nội dung liên quan đến thông tin mô tả sản phẩm, giá cả và khả năng cung cấp sản phẩm. Chúng tôi có quyền sửa các lỗi, thông tin không chính xác hoặc những thiếu sót và thay đổi hoặc cập nhật thông tin bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước (kể cả sau khi quý vị đã gửi đơn đặt hàng). Chúng tôi rất xin lỗi đã làm phiền quý khách vì những vấn đề bất cập.

Trang web này và tất cả các nội dung bao gồm: hình ảnh sản phẩm, ảnh chụp, video clip, logo, đồ họa, biểu tượng... đều thuộc quyền sở hữu của SIFA FASHION. Nội dung của trang web này chỉ được sử dụng vào mục đích cá nhân và phi thương mại (trừ việc mua hàng từ trang web này).

II. Ý kiến, thông tin phản hồi và các vấn đề khác của khách hàng.

Tất cả các ý kiến, bình luận, thông tin phản hồi từ khách hàng gửi đến SIFA FASHION thông qua trang web này cũng sẽ thuộc sở hữu của SIFA FASHION và chúng tôi có toàn quyền quyết định về việc sử dụng các ý kiến đóng góp đó. Quý khách sẽ là người chịu trách nhiệm về nội dung mọi ý kiến của quý khách.